Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Emerson Ferrel: A vezetők következő nemzedéke

Emerson Ferrel: A vezetők következő nemzedéke
Emerson Ferrel
Apr 15, 2009

 

Emerson Ferrel: A vezetők következő nemzedéke
 
Írta: Emerson Ferrell; 2009. ápr. 7.
Eredeti címe: Next Generation of Leaders
Megtalálható Ana Méndez Ferrel és Emerson Farrel „Voice of the Light” („A világosság hangja”) honlapján a Prophetic World (prófétai szó) alatt.
http://voiceofthelight.com/propheticnews/?cat=1
 
Az utóbbi néhány hét során a Szentszellem szólt arról, hogy szolgákat léptet elő vezetőségi posztra. Az írások tele vannak olyan személyek példáival, akiknek mesterük szolgálata volt a célja. Vannak, akiknek szolgálata pusztulásukhoz vezetett, mivel ismerőssé vált számukra az ember és nem tiszteltél a kenetet vagy dicsőséget, ami megáldotta őket. Az előléptetés talán legnagyobb példája Józsué, míg Géházi, Elizeus szolgája a pusztulás példája.
 
A következő hónapokban és ez év végéig az Úr elő fogja léptetni azokat, akik motivációja és szolgálata tiszta és önzetlen. Sokan fognak jól ismertté válni a világi és a keresztény világban.
 
Azok nevei, akik eddig vezetőségi szerepet töltöttek be, egyre kevesebb befolyással és támogatással fognak bírni. A keresztény média jelentős változáson fog átmenni vezetőségben és a tömegek elérésében. Azok hangjai, akiknek próféciái és könyvei népeket és nemzeteket osztottak meg, el fogják veszíteni rájuk ruházott lehetőségüket, hogy megváltoztassanak egy nemzedéket.
 
Az Úr friss hangokat fog bevezetni, akiknek királyság-belátásuk lesz, akiket arra tervezett, hogy táplálják a következő nemzedék természetfeletti iránti szomját. A Szentszellem természetfeletti módon fogja anyagilag támogatni azokat, akiknek királyságlátásuk és rendíthetetlen bátorságuk van arra, hogy harcoljanak a status quo ellen.
 
A dicsőség átszállt Józsuéra, amikor elfogadta Mózes halálát. Ugyanez fog beteljesedni azokon, akik Isten nagy embereit és asszonyait szolgálják, kiknek küldetése és szolgálata véget ért, még ha élnek is.
 
Azonban akiknek szolgálata alacsony motivációt hordoz, mint Géházié, azokat elpusztítja a hatalom, pénz és a hírnév, amit keresnek.
 
Az anyagi krízis következményei, amit ma annyian átélnek, azért van, mivel az egyház e világ királyságának és nem az Ő királyságának bővelkedése felé fordult. Az Egyesült Államok bővelekdő egyháza a modern idők Géházija. Ahelyett, hogy Isten régi emberei dicsőségének hűséges szolgája lenne, a gyülekezet Isten dicsőségének gazdagságára tekint, ahelyett, hogy a dicsőség új szintjének lenne úttörője.
 
„És monda: Rendben. Az én uram küldött engem, ezt mondván: Ímé most csak ez órában jött hozzám két ifjú az Efraim hegyéről a próféták fiai közül: adj kérlek azoknak egy tálentom ezüstöt és két öltöző ruhát.
És monda Naámán: Kérlek végy két tálentomot. És kényszeríté őt és egybeköte két tálentom ezüstöt két zsákba, és két öltöző ruhát, és azokat két szolgájának adá, akik előtte vitték azokat.
De mikor a dombhoz ért, elvette tőlök azokat, és elrejté egy házban, és elbocsátá a férfiakat, és elmenének.
Ő pedig bemenvén, megálla az ő ura előtt, és monda néki Elizeus: Honnét, Géházi? Felele: Nem ment a te szolgád sehová.
Ő pedig monda néki: Nem ment-é el az én szívem veled, mikor az a férfiú leszállott szekeréből elődbe? Most az ideje, hogy szerezz ezüstöt, és hogy végy ruhákat, olajfákat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgákat és szolgálóleányokat?!
Azért rád és a te magodra ragad a Naámán bélpoklossága mindörökké. És kiment ő előle megpoklosodva, mint a hó.” (2Kir. 5. 22-27)
 
Örvendjetek, mert Isten Józsuék új nemzedékét bocsátja ki, akiknek elkötelezettsége és hatalma megdöbbenti majd a világot, és Isten dicsőségének új szintjét fogják beindítani.
 
„Az Úr pedig beszéle Mózessel színről színre, amint szokott ember szólani barátjával; és mikor Mózes a táborba visszatére, az ő szolgája az ifjú Józsué, Núnnak fia, nem távozék el a sátorból.” (Kivonulás 33.11)
 
Az anyagi kincsek, amelyeket Isten karja bocsát ki szolgáira, nem fogja kísérteni ezeket az embereket és asszonyokat. Támogatni fogják anyagilag a projekteket, amelyek Isten szívén vannak, mivel az ember ismeri azokat, akiknek szolgál.
A világ alapjainak lerakása előttből származó ellátásba való befutásunk időszaka ez, nem a sétáé. Ne fáradjunk meg a szellem területeinek keresésében, mert ott jelentetik ki „a Szent” fénye és dicsősége.
 
 

Új Tömlő hírlevelek
www.ujtomlo.injesus.com
ujtomlo@invitel.hu

 
 

 

Profilkép


Képgaléria


Utolsó kép


Elérhetőség

Benjamin T

Az Úr áldása legyen rajtatok!

benjaminszb3@gmail.comArchívum

Naptár
<< Október / 2018 >>


Statisztika

Most: 2
Összes: 25389
30 nap: 1364
24 óra: 32